Na pravom ste mestu

Stručnost, profesionalnost, savremena dijagnostička oprema i više od 35 godina iskustva garant su kvaliteta naših usluga. Da bi odgovorili na sve složenije probleme i izazove koji nose savremeni sistemi ubrizgavanja, kako za putnička i komercijalna tako i za teretna vozila, naš servis poseduje savremene dijagnostičke uređaje najnovije generacije koji u velikoj meri olakšavaju otklanjanje nastalih problema. Naša stručnost i iskustvo meri se decenijama i kao takva uliva poverenje našim klijentima. Nije tajna da se svakim danom usavršavamo i usvajamo nove tehnologije a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Dizel pogonska goriva

Dizel gorivo je jedan od glavnih produkata prerade nafte. Ono se destiluje između 170°C i 360°C. Postoje tri osnovna tipa dizel goriva: vrlo lako dizel gorivo (za brzohodne mašine i niske temperature okoline), lako dizel gorivo (za brzohodne mašine kad temperature nisu niske), i srednje i teško dizel gorivo (za stabilne dizel motore i dizel motore na brodovima). Kvalitet goriva određuje cetanski broj (kvalitet zapaljenja). On ne sme biti prevelik jer uzrokuje nepotpuno sagorevanje i pojavu dima u gasovima sagorevanja. Njegov minimum je između 25 i 45 u zavisnosti od vrste dizel goriva.

Klasifikacija dizel pogonskih goriva

Tip pogonskog goriva Tehničke karakteristike
DIZEL D1 E D1 E / PS RNP 07/2006 / 4
DIZEL D2 D2 / PS RNP 08/2006 / 5
DIZEL D2 S D2 S / PS RNP 09/2006 / 88
EVRO DIZEL EVRO DIZEL / PS RNP 10/2006 / 158
EVRO DIZEL F EVRO DIZEL F / PS RNP 11/2006 / 92
EKO 3 DIZEL EKO 3 DIZEL / PS RNP 12/2006 / 197

Stojimo Vam na raspolaganju

Za sva eventualna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Možete nas kontaktirati putem telefona ili na e-mail.

Search Engine Submission - AddMe